Bjursås församling

Contact information
Bjursås församling

023-6692360

bjursasforsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjursas

Bävervägen 1 A
79021 Bjursås