Johan Alfred Andersson

Hem.äg. | Sundborn

1894-08-26 Date of birth
1962-09-17 Date of death

Buried: 1962-09-22

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

Sundborns Kyrkogård

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkvägen 20
790 15 Sundborn

Buried within the same grave