Emma Maria Johansson

Röd östra | VALLA,GÖTEB

1891-02-19 Date of birth
1923-12-02 Date of death

Buried: 1923-12-13

VA 03 3169, 3170

VALLA

Tjörns pastorat

Sweden, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Buried within the same grave